Korisne informacije

Više novca od sada na majčino mlijeko


Djeci koja imaju više mlijeka nego što je dijete potrebno, mogu dobiti dodatni novac za doniranje mlijeka.

Više novca od sada na majčino mlijeko

Tцbb pйnz jбr jцvх hйttхl glumci gyыjtхбllomбsokon anyatejйrt - koristiti hvg.hu na MTI nyomбn.Az Ljudski Erхforrбsok Minisztйriuma subotu kцzlemйnyйben istaknuo: važnost majčino mlijeko rendkнvьl csecsemхk tбplбlбsбban, termйszetes цsszetevхi rйvйn biztosнtja aktuбlis tбpanyagszьksйgletьket. Zapravo, važno je da se više dojenčadi uključi u dojenje, tako da je vlada povećala količinu doniranog majčinog mlijeka koje je dobila. To znači da će ovaj tjedan umjesto 1.800, 2.700 dolara po litri onim majkama koje isporučuju majčino mlijeko na sakupljač majčinog mlijeka. Pogodnost je porez bez poreza. One majke u potrebi koje trebaju majčino mlijeko mogu ga dobiti besplatno. uključeni u stručni bilten.

Video: Seranovi 123 epizoda Dvije žene i jedan Serrano (Listopad 2020).