Odgovori na pitanja

Status učenika može se izgubiti u narednim godinama


Prema vladi, u društvenom je interesu da djeca pohađaju školu i stoga uklanjaju svoj status privatnog učenja od učitelja 2020/21.

U biltenu Emmi u srijedu, u kojem je predstavljen Zakon o novom obrazovanju, vlada poziva vladu da umjesto školske godine 2020/21 uzme privatnog učenika.Status učenika može se izgubiti u narednim godinama Szerintьk цssztбrsadalmi йrdek steći iskolбba jбrjanak djece йs vйgzettsйget, ezйrt umjesto magбntanulуi stбtusz ezentъl egyйni curriculum kйrhetх ako tanulу egyйni adottsбga, sajбtos situacija opravdava йs na tanulу fejlхdйse, tanulmбnyainak eredmйnyes folytatбsa йs befejezйse szempontjбbуl elхnyцs.Ъj koncept uključeno je u obrazovni kurikulum, obrazovna podrška programera, to jest, obavezno zanimanje za podučavanje i učenje studenata BTM-a, zahtijeva Index. On szeretnйk da йrintett djeca fejlesztйse na tantбrgyi felzбrkуztatбst vйgzх kцzismereti pedagуgus йs na speciбlis tudбsъ fejlesztх pedagуgus kцzцs цsszehangolt tevйkenysйgйnek eredmйnyekйnt valуsuljon meg.Vбltozik diбkok nyilvбntartбsбt ellбtу бllami tijelo „u йrdekйben da sva djeca prime sve йs tankцteles tanulу idхben na szбmбra Neophodni programer, roditeljstvo i obrazovanje. " U intйzkedйs azуta bizonyнtott, jelentхsen nцveli djeca esйlyйt йs segнti fejlхdйsьket - kьlцnцsen hбtrбnyos helyzetы csalбdok esetйben - a kцtelezх уvodбztatбs budući da je уvoda postupno, ali kьlцnцsen na utolsу йvйben na iskolбban kйszнt do valу rйszvйtelre folyу nevelх-nastavnik ima munkбban - koristiti Emmi Prema najavi, roditelj, učenik, daje nedvosmislene povratne informacije o postignućima postignutim ocjenama i ocjenama. Prijedlog ne zahtijeva ministrsko dopuštenje za reviziju teksta u budućnosti, tako da će to biti moguće na temelju vlastite odluke institucije, ali i mene obvezuje na završetak semestra i godine.
  • BTM, BTMN: Problemi u ponašanju, problemi s performansama u djece
  • Grupe za samostalan rad postaju sve popularnije
  • Vekerdy: Nehumano je gurati sve toliko djetetovoj glavi


Video: Zeitgeist Addendum (Lipanj 2021).